19-03-2020
|

Dobroczynność w czasach epidemii

Oto wyjątkowa forma naszych spotkań w kościele dla osób potrzebujących! Wyposażeni w rękawiczki jednorazowe i płyn dezynfekujący, zachowując zalecaną odległość, rozdajemy paczki na wynos. Zdecydowaliśmy się nie odwoływać zupełnie spotkań i rozdawać suchy prowiant, stosując się do zaleceń ministerstwa zdrowia. Dziękujemy Bogu za otuchę i łaskę, jaką wyraźnie obdarza tę inicjatywę w obecnym czasie.

Dziękujemy również wszystkim darczyńcom i łączymy się w modlitwie o zdrowie.

Spotkania odbywają się przy kościele na ul. Gdańskiej 6a w środy (mężczyźni) i czwartki (kobiety) o godz. 18.

Dbajcie o siebie!