16-10-2018
|

Bóg-Sędzia porówna nasze grzechy z zasługami

Na ostatnim spotkaniu dla potrzebujących mężczyzn rozmawialiśmy o tym, czy na niebo można zasłużyć. W naszej świadomości wciąż odnajdujemy obraz wielkiej wagi, na której odległy Bóg-Sędzia porówna nasze grzechy z zasługami i w ten sposób okaże się, czy możemy pójść do nieba.

łącze: https://odsercadoserca.wordpress.com/2018/10/16/kto-idzie-do-nieba/