Nasza oferta

Przedstawiamy programy konferencji/rekolekcji, którymi nasza Fundacja jest gotowa służyć Waszej wspólnocie lub parafii. Każdy program konferencyjny obejmuje zasadniczo 5 lub 6 spotkań wykładowych, może więc zostać zrealizowany w ciągu jednego dnia, jak i weekendu. Wykładom zawsze towarzyszą spotkania w grupach dzielenia, które ogromnie wzbogacają przekazywane treści. W zależności od potrzeb, możliwości lokalowych oraz czasu trwania wydarzenia, program może zostać wzbogacony o wykłady i spotkania uzupełniające oraz dodatkowe atrakcyjne aktywności.

Oprócz wymienionych programów możemy służyć też programami na dłuższe (np. tygodniowe) formy, typu rekolekcje, obozy, wczasy.

Jeśli chcielibyście zorganizować takie wydarzenie z udziałem naszych wykładowców, prosimy o kontakt z naszą Fundacją w celu zarezerwowania terminu i ustalenia szczegółów.

DLA KOBIET – prowadzone przez Magdalenę Grabowską

KOBIETA WARTA KRÓLESTWA

Ten program to spotkanie z Księgą Rut. Kobiety konsekwentnie przechodzą przez treść całej księgi, splatając trzy wątki: wątek dotyczący toczących się wydarzeń i historii życia bohaterów, wątek symboliczny odnoszący się do realizacji Bożego planu zbawienia i wątek odnoszący się do osobistego życia uczestniczek rekolekcji.

KLUCZE DO POKOJU

Na przykładzie historii narodu izraelskiego kobiety poznają historię osobistego duchowego wzrostu prowadzącego do codziennej pokojowej, bliskiej i dojrzałej relacji z Bogiem. Poznają etapy, przez które przechodzą w trakcie tego procesu, i „klucze”, które otwierają każdy z etapów. Zastanawiają się nad niebezpieczeństwami mogącymi ten proces opóźniać lub wręcz zahamować oraz sposobami ich przezwyciężenia. Rozumiejąc ten proces, mogą łatwiej określić miejsce, w którym znajdują się obecnie w relacji z Bogiem, i odkryć, co mogą zrobić ze swojej strony, by dojrzewać w tej relacji i żyć nią na co dzień.

PORTRETY

Jest to cykl poświęcony bohaterkom Biblii. Obejmuje serie: „Kobiety Pięcioksięgu”, „Kobiety Proroków i Pism”, „Kobiety w Ewangeliach” oraz „Kobiety Wczesnego Kościoła”.

Współczesne kobiety poznają kobiety biblijne i ich życie w kontekście uwarunkowań historycznych, kulturowych i społecznych. Zastanawiają się nad ich postawami, wyborami, decyzjami. Obserwują je w ich życiowych rolach, radościach i zmaganiach. Przyglądają się ich relacji z Bogiem i temu, co sprawiło, że znalazły swoje miejsce w zapisie biblijnym. Wszystko to stanowi pretekst do przyjrzenia się własnemu życiu i osobistej relacji z Bogiem.

CUDOWNE BOŻE NACZYNIA

Ten program pomaga jego uczestniczkom popatrzeć na siebie jako na cudowne Boże dzieło – chciane i zaplanowane przez Stwórcę, zastanowić się nad swoim przeznaczeniem ogólnym i szczegółowym, a także zrozumieć przesłanie Dobrej Nowiny. Dotyka też problemu doznanych w życiu zranień oraz swojego wiecznego przeznaczenia. Programowi towarzyszy związana z nim tematycznie „robótka” – malowanie/dekorowanie naczyń ceramicznych (lub szklanych).

Tematy wykładów: Naczynia stworzone; Naczynia przeznaczone; Naczynia skradzione i odkupione; Naczynia wyszczerbione; Naczynia skompletowane.

KOBIETA W LUSTRZE

Uczestnicząc w tym programie, kobiety przyglądają się sobie w lustrze Słowa Bożego.

Zastanawiają się nad obrazem siebie – swoją tożsamością: tą posiadaną i tą płynącą ze Słowa Bożego; nad swoim życiowym zadaniem, do którego są powołane; nad swoją przeszłością widzianą w lustrze Słowa Bożego; nad relacjami oraz nad rolami, jakie realizują w swoim życiu.

Tematy wykładów: Moja tożsamość; Moje zadanie; Moja przeszłość; Moje relacje; Moje role.

PRAWDZIWIE PIĘKNA

W konwencji baśniowej kobiety poznają historię zbawienia i wynikające z niego konsekwencje dla naszego życia. Zastanawiają się, czym jest życie mentalnością kobiety uratowanej od wiecznej zguby i czy żyją tą mentalnością, czy może pozostają w mentalności królestwa ciemności. Poruszają temat przygotowania się do spotkania z Królem przez stawanie się dla Niego prawdziwie piękną w różnych sferach naszego życia.

Tematy: Bajka nie-bajka o Królewiczu i Sierotce; Sierotka czy Królewna; Kobieta piękna w czynach; Kobieta piękna w mowie; Kobieta piękna w myślach; Kobieta piękna w relacjach.

KOBIETA W RELACJI Z BOGIEM

W tym programie poruszane są zagadnienia dotyczące najważniejszych aspektów relacji z Bogiem. Kobiety zastanawiają się, jak kształtują się ich relacje z Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym.

Tematy: Kobieta bojaźni Bożej; Kobieta miłości; Kobieta Słowa Bożego; Kobieta modlitwy; Kobieta w Duchu Świętym.

Opinie o konferencjach dla kobiet:

W konferencji pt. „Kobieta w relacji z Bogiem” miałam zaszczyt wziąć udział dwa razy. Były to dwa niesamowite spotkania z Magdą Grabowską – KOBIETĄ pełną pasji, wiedzy biblijnej, ciepła, miłości, piękna i poczucia humoru. Konferencje te były przepełnione żywym Słowem Bożym przenikającym różne płaszczyzny bycia kobietą, KOBIETĄ W RELACJI Z BOGIEM. Przekaz Magdy zawsze głęboko dotyka, porusza, wzrusza, ale też często zaskakuje. Wiele poruszonych aspektów rozwinęło i usystematyzowało moją wiedzą o Bogu i wiele z nich rezonuje w moim sercu każdego dnia. Każdej kobiecie, bez względu na wiek, na to, czym się zajmuje, i bez względu na czas, w jakim się znajduje w swoim życiu, ale pragnącej na chwilę zatrzymać się i przybliżyć do naszego Ojca, gorąco polecam spotkanie z Magdą.

Ula

 

Z wielką radością uczestniczyłam po raz drugi w konferencji „Kobieta w relacji z Bogiem” prowadzonej przez Magdę Grabowską. Mnie szczególnie zachwyciła ostatnia część, w której opowiedziała nam o Kobiecie w Duchu Świętym. Duch Boży, który w nas mieszka, przyczynia się za nami w błaganiach do Ojca, przygotowuje każdą z nas na powtórne przyjście Jezusa, na całą wieczność, którą razem z Nim mamy spędzić. Podobała mi się także „Kobieta modlitwy”, w której zastanawiałyśmy się, co powie o naszym Bogu ktoś, kto nas obserwuje na modlitwie. Czy zobaczy, że jest to Bóg wszechobecny, że nas zna doskonale, że jest w trzech osobach, z którymi możemy rozmawiać osobno w różnych sytuacjach? Modlitwa jako styl życia, chodzenie w Duchu Świętym, wdech i wydech – to zapamiętałam i mam nadzieję tak pięknie żyć każdego dnia.

Dziękuję Bogu za Magdę, za to spotkanie i wszystkie wspaniałe kobiety z mojej grupy i nie tylko, za ich cenne doświadczenia, którymi zechciały się z nami podzielić. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam tam z Wami być.

Iza

 

Wracam myślą do rekolekcji w Porszewicach 2.10.2021r. („Kobieta warta Królestwa”). To były moje pierwsze całodzienne rekolekcje – tę formę znałam tylko z opowiadań przyjaciółki. Profesjonalizm i szeroka wiedza pani Magdaleny Grabowskiej zrobiły na mnie duże wrażenie. Dodatkowo potrafiła w łatwy sposób przedstawiać trudne problemy w oparciu o tło historyczne. (…) Czas biegł szybko (interesujący wykład i wymiana myśli w grupach).

Liderka naszej grupy z niezwykłą kulturą i taktem prowadziła nas przez meandry pytań. Rozmowy w grupach stały się dla mnie tematem do refleksji, jak różnie postrzegamy odniesienie tematów biblijnych do naszych współczesnych problemów.

Wracając do osoby prowadzącej p. Magda mówi z głębi serca i odbiorca czuje, że wierzy w to, co mówi! Słowo Boże płynące z Jej ust przemawia do słuchaczy. To niewątpliwie dar  Ducha Świętego! Polecam wszystkim „poszukującym” i tym, którzy czują, że są blisko Boga, udział w kolejnych spotkaniach z tą uroczą, obdarzona charyzmą Kobietą. Dziękuję, Pani Magdaleno!

DLA MĘŻCZYZN – prowadzone przez Wiesława Grabowskiego

PODRÓŻ WIARY Z ABRAHAMEM

Towarzysząc Abrahamowi od chwili jego powołania przez Boga, mężczyźni poznają biblijnego patriarchę, jego rodzinę, panujące w niej układy i warunki, w jakich przyszło mu żyć. Poznają jego zmagania, wątpliwości, które nim targały, życiowe potknięcia i ich konsekwencje. Przyglądają się krokom wiary, jakie podejmował, a przede wszystkim jego rozwijającej się, bardzo osobistej relacji z Bogiem. Zastanawiają się, jak lekcje z jego życia zastosować w swoim życiowym doświadczeniu i swojej podróży wiary.

OD ZERA DO BOHATERA

Poznając historię Gedeona, mężczyźni przyglądają się sobie i swojemu życiu. Zastanawiają się, jaki obraz siebie noszą w sercach, jak mogą wzrastać w męskości i w odpowiedzialności za powierzonych im ludzi i zadania, z jakimi wyzwaniami muszą się zmierzyć w swoim życiu oraz jak mogą w tym zaufać Bogu i Jego prowadzeniu. Pogłębiają też swoją świadomość relacji z Chrystusem i życia z Nim na co dzień.

HISTORIA SKRÓCONA STRONGMANA SAMSONA

Historia Samsona pomaga poznać dzieje tego sędziego. Na podstawie jego historii mężczyźni zaglądają w głąb swoich serc, by zmierzyć się z wyzwaniami i pokusami, które im zagrażają.  Szukają sposobów, na jakie mogą się im przeciwstawiać, i tego, co może im w tym pomóc.

MAŁY WIELKI CZŁOWIEK

Jest to program oparty na historii króla Saula. Uczestnicy zastanawiają się nad tym, co może doprowadzić mężczyznę do zaprzepaszczenia danych mu szans i co zrobić, by do tego nie dopuścić w swoim życiu. Atrakcją tego programu (poza oczywiście grupami dzielenia) jest nauka rzucania włócznią.

ZBUNTOWANY PROROK

Historia Jonasza staje się dla mężczyzn kanwą do rozważań nad ich własną relacją z Bogiem, w kontekście odpowiedzi na stawiane przez Niego przed nimi wyzwania i bycia Jego świadkiem.

PROGRAMY MAŁŻEŃSKIE prowadzone przez MagdalenęWiesława Grabowskich oraz innych wolontariuszy naszej Fundacji

OSWOIĆ RÓŻNICE (NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE)

Program konferencji koncentruje się na różnicach wynikających z odmienności płci, temperamentów, charakterów, odmiennych rodzin pochodzenia i przeszłości, którą mamy za sobą. Poznajemy te różnice, „oswajamy je ” i zastanawiamy się jak możemy cieszyć się nimi i zrobić z nich dobry użytek dla naszego małżeństwa.

Jednodniowa konferencja, zazwyczaj w godz. 9:30- 17:30.

RAZEM JAKO ZESPÓŁ

Program kładący nacisk na funkcjonowanie małżeństwa jako jedności – zespołu złożonego z dwóch osób, odmiennych, ale uzupełniających się i współdziałających ze sobą w oparciu o Boże wskazania.

Tematy: Zagrożenia dla naszego zespołu; Konflikty w naszym zespole; Boży plan dla naszego zespołu; Boża moc dla naszego zespołu; Wzmacnianie naszego zespołu.

ZAWIŁOŚCI MIŁOŚCI

Program koncentruje się wokół praktycznie realizowanej miłości małżeńskiej w jej zasadniczych aspektach – przyjaźni, namiętności i oddaniu. Uczestnicy poznają różne oblicza miłości i to, jak relacja małżeńska zmienia się wraz z upływem czasu. Zastanawiają się, co mogą zrobić, by nie poddać się naturalnej tendencji do rozluźnienia tej relacji.

Tematy: Oblicza miłości; Przyjaźń; Namiętność; Oddanie.

WIERNI PRZYRZECZENIU

Program bazuje na słowach przysięgi małżeńskiej, przypominając ich pogłębione znaczenie w świetle Słowa Bożego. W oparciu o analizę tekstu z Księgi Rodzaju uczestnicy mają okazję przyjrzeć się temu, czym małżeństwo miało być i jest w zamierzeniu Boga, co spowodowało zakłócenie tego Bożego zamiaru i co mogą zrobić, by Boży zamiar zrealizował się w praktyce ich związku.

Tematy: Miało być tak pięknie i co się stało; Ja biorę Ciebie za męża/żonę…; I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość…; Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci; Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący.