Contra Gentiles

Contra Gentiles to księgarnia i czytelnia o charakterze apologetyczno-filozoficznym. Poprzez nasze książki i artykuły prezentujemy intelektualne walory chrześcijaństwa i przedstawiamy argumenty na rzecz słuszności wiary chrześcijańskiej. Kierujemy się zasadą, że „pióro jest silniejsze niż miecz”, a wiara chrześcijańska nie jest, jak głoszą niektórzy, „ślepą wiarą” wymagającą odrzucenia rozumu i inteligencji. Pokazujemy, że wyjaśnianie, przekonywanie i argumentowanie są nieodłącznymi elementami chrześcijaństwa.

Redaktorem naczelnym Contra Gentiles jest prof. Piotr Bylica. Projekt wspiera także dr Małgorzata Madej.