Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz zapisać się na organizowaną przez nas konferencję lub zaprosić nas do poprowadzenia wydarzenia w Twojej społeczności, lub jeżeli masz pytania o naszą działalność, zapraszamy do kontaktu!

Fundacja Prodoteo

Rudzka 9/54

01-689 Warszawa

Wesprzyj nas!

Numer konta do darowizn to: 30 1140 2004 0000 3602 7929 1435.

Skąd pewność, że dobrze wykorzystamy Twoje pieniądze? Zgodnie z naszym statutem “Koszty administracyjne Fundacji będą ponoszone wyłącznie z darowizn i środków przekazanych Fundacji przez Fundatora. Dochody Fundacji z innych źródeł przeznaczone zostaną wyłącznie na realizację celów statutowych z wyłączeniem jakichkolwiek wydatków administracyjnych Fundacji, chyba że spadkodawca lub donator postanowi inaczej.” (§ 11 pkt 1-2) Jeżeli chcesz dokładnie wiedzieć, co sfinansowaliśmy z Twojej darowizny, napisz do nas!