Polityka prywatności

Szanujemy prywatność osób odwiedzających.

Na tej stronie nie używamy plików cookie do śledzenia aktywności osób korzystających z naszych materiałów. Możesz bezpiecznie wchodzić na poszczególne podstrony prodoteo.pl

Nie pokazujemy też żadnych reklam od innych podmiotów.

Jeśli zostawisz nam kontakt do siebie, pozostanie on wyłącznie do naszego użytku, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Nie udostępniamy, ani nie sprzedajemy Twoich danych żadnych podmiotom zewnętrznym.

Strona www.prodoteo.pl jest własnością Fundacji Prodoteo.

Wprowadzenie

Fundacja Prodoteo bardzo poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, że tylko dokładna informacja o działaniach podejmowanych na danych osobowych pomoże Ci nam zaufać i swobodnie korzystać z możliwości oferowanych przez nasze serwisy. Poniższy dokument pomoże Ci zapoznać się z zasadami, jakimi się kierujemy, bez względu na to, czy korzystasz z naszych usług, jako końcowy odbiorca (na przykład odwiedzasz nasze strony, używasz aplikacji mobilnych, wiadomości e-mail, zasobów multimedialnych), czy jesteś czynnie zaangażowany jako wolontariusz, współpracownik, bądź osoba wspierająca nas finansowo.

Zapewniamy Cię, że chcemy chronić i odpowiednio traktować dane osobowe użytkowników naszych serwisów. Publikujemy tę Politykę Prywatności, żeby przedstawić nasze podejście do tego tematu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Prodoteo z siedzibą w Warszawie. Gdy używamy sformułowań „my”, „nam” lub „nasz”, odnosimy się do Fundacji Prodoteo i serwisów internetowych działających na jej zlecenie.

Naszą misją jest promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwojowi chrześcijaństwa, a w szczególności:  popularyzację znajomości Pisma Świętego, upowszechnianie filozofii i apologetyki chrześcijańskiej, pomoc jednostkom i rodzinom w rozwoju duchowym i prowadzeniu życia w oparciu o zasady wynikające z Pisma Świętego  oraz  działalność charytatywną wobec osób potrzebujących.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie naszej polityki prywatności możesz skontaktować się z nami przez e-mail bądź listownie:

E-mail: kontakt@prodoteo.pl

Adres korespondencyjny:

Fundacja Prodoteo

[w trakcie ustalania]

Warszawa, Polska

Czym są dane osobowe?

Dla celów naszej Polityki Prywatności, dane osobowe to informacje o Tobie, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, jak również Twoje preferencje, zainteresowania (włącznie z przekonaniami religijnymi), oraz inne informacje, którymi chcesz się z nami podzielić. Z punktu widzenia obowiązującego prawa także identyfikatory online takie jak pliki cookie, mogą stanowić dane osobowe.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Możemy zbierać i przechowywać Twoje dane w następujących sytuacjach:

gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Możesz przeglądać naszą stronę internetową, nie mówiąc nam kim jesteś i nie ujawniając informacji o sobie, na przykład swojego adresu e-mail. Nasze serwery mogą zebrać techniczne  informacje dotyczące Twoich odwiedzin na naszej stronie, jak na przykład adres IP i domena, którą wykorzystałeś do wejścia na naszą stronę, rodzaj wyszukiwarki, strona na którą wszedłeś i którą opuściłeś, jakakolwiek podstrona wewnątrz naszej strony, którą obserwujesz z tego adresu IP oraz kraj, w którym jesteś. Te dane używamy jedynie w celu prawidłowego technicznego funkcjonowania i prezentowania Ci naszej strony.

gdy sam dzielisz się z nami swoimi danymi osobowymi.

Możemy zbierać i przechowywać Twoje dane, gdy wchodzisz z nami w interakcje poprzez tę lub inne strony należące do Fundacji Prodoteo. To może się zdarzyć, gdy:

wypełnisz którykolwiek z formularzy kontaktowych na naszej stronie;
zarejestrujesz się na organizowane przez nas wydarzenie;
zarejestrujesz się, by otrzymywać któryś z naszych biuletynów;
zarejestrujesz się na któryś z naszych kursów on-line;
wyślesz nam odpowiedź lub zapytanie;
złożysz skargę;
złożysz podanie o współpracę lub o bycie wolontariuszem poprzez naszą stronę;
finansowo wesprzesz naszą pracę;
będziesz korespondował z nami.
gdy pośrednio przekażesz nam swoje informacje.

Gdy korzystasz z naszych platform w mediach społecznościowych, np. na Facebooku (Messengerze), WhatsAppie, Twitterze, Instagramie czy YouTube, możemy również odczytać Twoje dane osobowe. Te informacje będą zależne od ustawień prywatności, które ustawiłeś na każdej z tych platform. Aby zmienić aktualne ustawienia na tych platformach, odnieś się do ich zasad prywatności.

Jeśli masz 16 lat lub mniej?

Jeśli masz 16 lat lub mniej, zanim przekażesz nam jakiekolwiek swoje dane osobowe musisz uzyskać zgodę swojego rodzica/prawnego opiekuna.

Jakie informacje możemy gromadzić?

Gdy jesteś z nami w kontakcie, korzystając z formularzy, możemy zbierać informacje na twój temat (w tej Polityce Prywatności odnosimy się do nich jako „dane osobowe”). Są to informacje niezbędne do tego, byśmy mogli dostarczyć Ci nasze usługi i zapewnić odpowiedni standard tych usług. Mogą one zawierać Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, powody, dla których jesteś zainteresowany jedną z naszych stron internetowych lub organizowanym wydarzeniem i inne informacje dotyczące Twojej osoby, którymi zdecydujesz się z nami dobrowolnie podzielić za pomocą formularzy zapisu, bądź rejestracji.

Nasze serwisy umożliwiają Ci również prowadzenie otwartej konwersacji (pisemnie bądź ustnie) z innymi użytkownikami serwisu lub z E-Konsultantami. Treści tych konwersacji są poza naszą bezpośrednią kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe ich wykorzystanie. Zalecamy, żeby w tych konwersacjach nie dzielić się żadnymi danymi osobowymi. Złamanie tej zasady odbywać będzie się wyłącznie na odpowiedzialność osoby udostępniającej swoje dane i nigdy nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora danych, chyba, że Administrator nie wykona prawa do usunięcia danych w terminie prawem przewidzianym.

Prawo o ochronie danych uznaje pewien rodzaj danych osobowych za bardziej wrażliwe. Są one określone jako „szczególne kategorie danych” i uwzględniają informacje ujawniające pochodzenie rasowe czy etniczne, religijne i filozoficzne przekonania oraz opinie polityczne, członkostwo w związkach zawodowych, dane genetyczne czy biometryczne, informacje dotyczące zdrowia oraz dane związane z życiem seksualnym lub orientacją seksualną.

Na podstawie Twojej wyraźnej zgody możemy gromadzić dane osobowe specjalnej kategorii, jeśli zdecydujesz się powiedzieć nam o swoich doświadczeniach, w związku z dostarczanymi przez nas usługami.

Jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Odpowiadanie na pytania: Jeśli skontaktujesz się z nami zadając pytanie, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe aby na nie odpowiedzieć (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych, dalej: RODO).

Dostęp do kursów internetowych: Twoje dane wykorzystane są do umożliwienia Ci wzięcia udziału w kursach internetowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) i tam, gdzie to konieczne, aby dołączyć do odpowiedniej grupy (imię, płeć, wiek, region) bądź E-Konsultanta (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie aplikacji dotyczących rozpoczęcia współpracy: Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli wypełnisz formularz aplikacyjny lub prześlesz nam swój życiorys lub szczegóły w związku z możliwością podjęcia zaangażowania się w działania naszej Fundacji, aby ocenić Twoją odpowiedniość oraz by Ci odpowiedzieć (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. a oraz lit. b RODO).

Cele transakcyjne: Wykorzystamy Twoje dane osobowe do wypełnienia zobowiązań powstałych w wyniku jakichkolwiek umów na dobra lub usługi, które u nas zamówisz lub na które razem się zgodziliśmy (na przykład wysyłka darmowej książki lub udział w konferencji) (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. b RODO).

Kontrola oraz ocena: Możemy użyć Twoich danych osobowych do poprawienia aktualnych i przyszłych sposobów dostarczania naszych usług. W tym celu możemy wykorzystać usług innych dostawców (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. f RODO). Udostępnienie danych takim dostawcom odbędzie się z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa, na przykład jeśli będzie to wymagane – poinformują oni Cię odrębnie o pozyskaniu danych i wskażą odpowiednie informacje.

Zbieranie funduszy lub marketing bezpośredni: Będziesz otrzymywał od nas informacje marketingowe jedynie, jeśli wyrazisz na to zgodę. Gdy wycofasz swoją zgodę, a następnie ponownie zapiszesz się na taką komunikację, ostatnia decyzja będzie wiążąca (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie dotacji: Przetworzymy Twoje dane osobowe, aby zaksięgować jednorazowe lub powtarzające się dotacje (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. c RODO).

Administracja: Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby zapisać oraz przetworzyć Twoją skargę, zapisać prośbę o nieotrzymywanie dalszej komunikacji marketingowej, zapisać historię współpracy z wolontariuszami, oraz dla innych niezbędnych wewnętrznych celów archiwalnych (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. f RODO)

Ochrona Twoich podstawowych korzyści: Możemy przetworzyć Twoje dane osobowe, gdy mamy podstawy, by uważać, że występuje ryzyko zagrożenia poważną krzywdą względem Ciebie lub kogoś innego (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. d RODO).

Badania rynku i ankiety: Możemy zaprosić Cię do uczestnictwa w ankietach lub badaniu rynku, w celach poprawy naszej strony, zbierania funduszy, strategicznego rozwoju naszych usług. (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. f RODO). Uczestnictwo jest zawsze dobrowolne i nie będziemy identyfikować poszczególnych osób, za wyjątkiem sytuacji, w których uzyskamy na to zgodę (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. a RODO)

Zgodność z prawem, regulacjami oraz z prawem podatkowym: Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, by spełnić obowiązki wynikające z obowiązującego prawa. (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. c RODO)

Z kim dzielimy się Twoimi danymi?

Będziemy wykorzystywali Twoje dane wyłącznie do celów, do których zostały pozyskane. Nigdy nie sprzedamy lub nie przekażemy danych osobowych żadnej osobie postronnej dla jej własnych celów, jak również nigdy nie otrzymasz komunikacji marketingowej z innych firm, organizacji charytatywnych czy innych w wyniku ujawnienia nam swoich danych.

Przekażemy Twoje dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

Zewnętrzni dostawcy: Może być konieczne, byśmy przekazali Twoje dane dostawcom usług lub bazom danych, którzy pomagają nam zapewnić nasze usługi, projekty lub zbierać fundusze, a także dostawcom usług hostingowych i informatycznych. Tacy dostawcy będą działać wyłącznie na podstawie otrzymanych od nas instrukcji i podlegają sprawdzeniu przed rozpoczęciem współpracy, a zawarte w umowach zobowiązania uwzględniają restrykcyjne wymagania temat ochrony danych.
Organizacja konferencji i spotkań: W celu zrealizowania oferowanych usług/wydarzeń potrzebne dane mogą zostać przekazane wynajętym usługodawcom, takim jak ośrodki/hotele bądź firmy ubezpieczeniowe.
Wymóg prawny: Podporządkujemy się prośbom ujawnienia danych, gdy będzie to wymagane przez prawo. Na przykład, możemy ujawnić Twoje dane osobowe urzędowi w celach prowadzenia dochodzenia podatkowego, lub podmiotom egzekwującym prawo w celach zapobiegania lub wykrycia przestępstwa. Możemy również podzielić się Twoimi danymi ze służbami ratunkowymi, jeżeli mamy podstawy twierdzić, że występuje ryzyko zagrożenia poważną krzywdą wobec Ciebie lub innej osoby.
Płatności. Jeżeli używasz swojej karty kredytowej lub debetowej, by przesłać dotację, kupić coś, lub zarezerwować on-line, bezpiecznie przekazujemy szczegóły Twojej karty naszym partnerom, zajmującym się przetwarzaniem płatności.

 Łącza do stron osób trzecich

Na naszej stronie możesz znaleźć linki do innych stron internetowych, które są prowadzone przez osoby trzecie, jak na przykład przez inne organizacje, sponsorów, dostawców treści, usługodawców realizujących płatności czy strony reklamujące się. Po kliknięciu na łącze lub przycisk kierujący Cię do zewnętrznej strony, opuszczasz naszą stronę i zostajesz przeniesiony na strony poza naszą kontrolą. W związku z tym nasza Polityka Prywatności już tam nie obowiązuje.

Musisz przeczytać Politykę Prywatności strony internetowej osób trzecich, żeby dowiedzieć się w jaki sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe. Na niektórych naszych stronach wykorzystujemy treść przygotowaną przez osoby trzecie. Wówczas taką treść odpowiednio oznaczymy. Nie odpowiadamy za zasady związane z prywatnością, ani za treść zewnętrznych stron ani zewnętrznych dostawców.

W jaki sposób chronimy Twoje dane?

Aby upewnić się, że Twoje dane osobowe są bezpieczne, używamy technicznych oraz organizacyjnych zabezpieczeń. Ograniczamy dostęp do informacji do osób, które potrzebują je znać, oraz upewniamy się, że nasi ludzie są świadomi, że te informacje mają być używane wyłącznie w zgodzie z tą Polityką Prywatności.

Nasze formularze on-line są zawsze zaszyfrowane, a nasza sieć jest chroniona oraz regularnie kontrolowana.

Poufność i bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Treść konwersacji prowadzonych za pomocą naszych serwisów nie może być ujawniona osobom trzecim bez wyraźnej zgody autorów, z wyłączeniem sytuacji, gdy konwersacje wyraźnie oznaczone są jako publiczne. Nasi E-Konsultanci i wolontariusze są pouczeni o tych zasadach i zobowiązali się do ich przestrzegania. Ciebie również prosimy, o zachowanie poufności. Jeśli korzystasz z naszych serwisów prosimy Cię, być nie nie publikował i nie udostępniał treści rozmów odbytych z E-Konsultantami bądź innymi użytkownikami, bez ich wyraźnej zgody.

Jeżeli używasz swojej karty kredytowej lub debetowej, by przesłać dotację, kupić coś, lub zarezerwować on-line, bezpiecznie przekazujemy szczegóły Twojej karty naszym partnerom, zajmującym się przetwarzaniem płatności. Zgodnie z rynkowymi standardami, nie przechowujemy tych danych na naszej stronie.

Mimo powyżej wdrożonych starań, wskazujemy Ci, że należy być świadomym, gdyż zawsze istnieje ryzyko związane z przesyłaniem informacji w sieciach publicznych, lub z korzystaniem z ogólnodostępnych komputerów. Dlatego, pomimo najwyższej staranności  nie możemy 100-procentowo zagwarantować bezpieczeństwa danych (włącznie z danymi osobowymi) ujawnionych lub przekazanych za pomocą sieci publicznych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub do czasu Twojego wyraźnego wycofania zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie umiesz szybko zlokalizować odpowiedniego polecenia do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w którejś z naszych usług, możesz zawsze napisać na adres kontakt@prodoteo.pl i poprosić o usunięcie Twoich danych z konkretnej usługi.

Jeżeli chodzi o dane osobowe związane z transakcjami finansowymi, Twoje dane będą przetwarzane tak długo jak jest to wymagane przez prawo dotyczące podatków i księgowości (może to być do sześciu lat od wykonanej transakcji).

Jakie masz prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi?

Masz prawo otrzymania dostępu do Twoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane oraz do poprawienia wszelkich nieścisłości. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych lub o ograniczenie ich przetwarzania. Nasze usługi, jak kursy internetowe czy subskrypcje wiadomości e-mail dają Ci możliwość prostego zrealizowania tych praw za ich pomocą. Jeśli dana usługa nie udostępnia takiej funkcjonalności automatycznie, napisz list i prześlij go załączając dane pozwalające na identyfikację Twojej osoby – tak, byśmy byli pewni, że zarządzasz danymi dotyczącymi Twojej osoby.. Prześlij również dodatkowe informacje związane z wcześniejszą komunikacją z nami, które mogą nam pomóc zlokalizować Twoje dane.

Możesz przesłać te informacje pocztą na adres:

Funadacja Prodoteo

[w trakcie ustalania]

Warszawa,

Polska

Alternatywnie, możesz wysłać e-maila (na przykład z adresu, którego dotyczy Twoje zgłoszenie lub z innego, ale wtedy poprosimy o umożliwienie identyfikacji Twojej osoby) na adres:

kontakt@prodoteo.pl

Odpowiemy w ciągu 30 dni od otrzymania Twojej pisemnej prośby.

W jaki sposób złożyć skargę lub wyrazić zaniepokojenie

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, jeśli chcesz złożyć oficjalną skargę dotyczącą naszego podejścia do ochrony danych lub chcesz wyrazić zaniepokojenie związane z prywatnością, skontaktuj się z Fundacja Prodoteo przez:

E-mail: kontakt@prodoteo.pl

Adres korespondencyjny:

Funadacja Prodoteo

Rudzka 9/54

01-689 Warszawa

Polska

Gdy chcesz złożyć skargę w związku z naszym niewłaściwym traktowaniem Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami. Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, zgłoś swoje zaniepokojenie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienie do złożenia skargi do organu nadzorczego przysługuje Ci także w sytuacji bez uprzedniego kontaktu z nami..

Czym są ciasteczka (ang. cookies)?

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które są ściągane i przechowywane na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania stron internetowych. Ciasteczka są rozpowszechnionym narzędziem wśród właścicieli stron www, używanym w celach zapewnienia Ci dobrego użytkowania przeglądanych stron, a właścicielom dostarczają informacje, które mogą pomóc im poprawić ich strony.

Odwiedzając naszą stronę, możemy wysłać ciasteczka na twój komputer.

Jakich ciasteczek używamy i w jakich celach?

Podzieliliśmy wykorzystywane ciasteczka na dwie kategorie – ciasteczka funkcjonalności oraz ciasteczka wydajnościowe. Każda z tych kategorii jest opisana poniżej, uwzględniając szczegóły konkretnych ciasteczek, aczkolwiek możemy wykorzystywać dodatkowe lub zamienne ciasteczka wewnątrz każdej grupy.

Ciasteczka funkcjonalności

Poprawiają Twoje doświadczenie korzystania ze strony, rozpoznając kiedy wracasz na naszą stronę, na przykład poprzez zapamiętywanie preferencji dostępu, preferencji działania systemu itp…

Ciasteczka wydajnościowe

Dzięki nim możemy obserwować i poprawiać funkcjonowanie naszej strony. Pozwalają na przykład na zliczanie odwiedzających, identyfikują źródło ruchu oraz wskazują na najbardziej popularne części strony.

W jaki sposób mogę kontrolować używanie cookies?

Jeśli chcesz ograniczyć, zablokować lub usunąć ciasteczka ustawione na stronach www, zazwyczaj możesz to uczynić w ustawieniach przeglądarki. Można je zwykle znaleźć w „opcjach” lub „preferencjach” w menu przeglądarki.

Zwróć jednak uwagę, że gdy ustawisz Twoją przeglądarkę by blokowała wszystkie ciasteczka, możesz nie być w stanie dotrzeć do wszystkich części naszego serwisu.

Czy ta Polityka Prywatności może ulec zmianie?

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie prodoteo.pl/polityka-prywatnosci, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z naszych serwisów przez wszystkich naszych użytkowników. Jeśli zmiany będą istotnie wpływać na Twoje prawa i wolności, uzyskasz o tym od nas informację zgodnie z wymaganiami prawnymi i najlepszymi praktykami stosowanymi w dziedzinie ochrony danych osobowych.
Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Fundacja Prodoteo