20-08-2020
|

Konkurs4Teens – Wyniki Konkurs 3

Prezentujemy wyniki trzeciego konkursu wakacyjnego “Wielki świat, a w nim Ty”. Prace zostały przygotowane na podstawie fragmentów z 2 Księgi Królewskiej. Do każdej pracy został napisany komentarz. Zapraszamy do przeczytania ciekawych refleksji młodego pokolenia – uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej. Prace były oceniane na podstawie opracowanych grafik oraz napisanych komentarzy. Gratulujemy !!!

Laureat1: Ten fragment przypomina mi o przykazaniu ,,Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną”. Nie musi wcale chodzić o boga innego wyznania lecz po prostu o rzeczy które są dla nas od Boga ważniejsze. Może to być telefon lub komputer albo prostu inny człowiek, którego nadmiernie gloryfikujemy. Musimy pamiętać, że przykazania są ważne i że nie są po to, aby przeszkadzać nam w samorozwoju, lecz prawdziwym wrogiem jest grzech, który zachowuje się jak złośliwy wąż i oplata nas jak sznur nie pozwalając nam z niego wyjść. Często możemy ulec pokusie wybrania przyjemniejszej i łatwiejszej drogi ponieważ z wiarą w Boga wiążą się pewne zobowiązania i przykazania, często trzeba włożyć w ich przestrzeganie dużo wysiłku. Ale gdy już ulegniemy pokusie może nam być trudno się pozbyć złych nawyków, więc trzeba włożyć w ich wyplenienie dużo wysiłku. Na szczęście Bóg będzie nas w tym wysiłku wspierać, ponieważ kocha patrzeć jak zmieniamy się na lepsze.

Laureat2: Czy jesteśmy zawsze szczerzy w stosunku do Pana, czy nie naciągamy prawdy? Pamiętajmy, że on ma dla nas obietnice specjalne i wyjątkowe, jednak pokażmy Mu, że jesteśmy ich godni. Bądźmy szczerzy w stosunku do Boga jak i do samych siebie. Niech nasze serce będzie chociaż we fragmencie tak czyste jak serce Pana!

Laureat3: Ten fragment Pisma Świętego mówi o dzieleniu się Dobrą Nowiną. Radość którą ona niesie, powinniśmy rozpowszechniać, aby móc cieszyć się z innymi, którzy zasługują na to tak jak my, tak jak wszyscy. Nierzadko prócz szczęściem możemy podzielić się też wiedzą, tak jak apostołowie, którzy niegdyś wędrowali po świecie i rozpowszechniali Słowo Boże. Każdy z nas może kilkoma słowami zmienić na lepsze czyjś dzień, a może nawet życie.

Pozostałe, wybrane prace można oglądnąć na stronie konkursu www.wielkiswiat2020.org