20-05-2021
|

Kurs Służebnego Przywództwa CHARIS – nagranie uwielbienia (cz.2)

Międzynarodowa Służba CHARIS (Charis International), powołana w Watykanie przez papieża Franciszka w 2019 zorganizowała kurs pt: „Służebne Przywództwo” dla liderów i animatorów różnych grup, ruchów i wspólnot na całym świecie. Kurs ten rozpoczął się w styczniu 2021. Polski oddział CHARIS, uwzględniając m.in. tłumaczenie tego kursu rozpoczął polską edycję w lutym 2021. W tym kursie bierze udział ponad 1400 osób z całej Polski. W kursie tym uczestniczy 5 osób z Jafy.

Zostaliśmy poproszeni przez organizatorów polskiej edycji Kursu CHARIS o nagranie uwielbienia wprowadzającego do konferencji. Nagranie to zostało dołączone do materiałów formacyjnych kursu i wysłane do 1400 uczestników. Oto przygotowany materiał – modlitwa za uczestników kursu 🙂