29-06-2021
|

Kurs Służebnego Przywództwa CHARIS

Międzynarodowa Służba CHARIS (Charis International), powołana w Watykanie przez papieża Franciszka w 2019 zorganizowała kurs pt: “Służebne Przywództwo” dla liderów i animatorów różnych grup, ruchów i wspólnot na całym świecie. Polski oddział CHARIS rozpoczął naszą edycję w lutym 2021, w którym wzięło udział ponad 1400 osób z całej Polski. Kurs trwał 14 tygodni. Przesyłane były materiały szkoleniowe i wykłady, odbywają się spotkania online w grupach. Każdy uczestnik musiał co tydzień przygotować wypracowanie na zadany temat. Zakończenie kursu odbyło się w sobotę 19 czerwca 2021 w Łodzi, połączone z wręczeniem Certyfikatu. W tym szkoleniu uczestniczyło 5 osób z naszej Służby Jafa.

Tematy podejmowane podczas kursu dotyczyły zarządzania i kierowania zespołem, służbą w grupach, ruchach i wspólnotach w celu formowania członków oraz ewangelizacji i głoszenia prawdy o Bogu. Mocny akcent został położony na osobę Ducha Świętego, który sprawia, że nasze życie staje się pełne mocy, radości i licznych owoców – podobnie jak życie Jezusa Chrystusa. „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” Dzieje Apostolskie 10, 38

Uczestnictwo w tym Kursie wymagało dużo pracy i zaangażowania, ale było bardzo cenne i owocne. Swoją wiedzą na tym kursie dzieliły się osoby z wielkim doświadczeniem z całego świata. W wielu obszarach zmieniło to nasze myślenie i sposób działania. Wzmocniona została również nasza wiara i nadzieja na przyszłość. Był to bardzo cenny czas 🙂