25-06-2019
|

REKOLEKCJE DLA KOBIET W NAŁĘCZOWIE 7-9 CZERWCA 2019

To było już siódme spotkanie dla kobiet w Nałęczowie. Tym razem przedmiotem naszych rozważań były kobiety, bohaterki Ewangelii, te które miały niesamowity przywilej osobistego spotkania Mistrza z Nazaretu. Mówiłyśmy o Jego Matce, o Samarytance, o Syrofenicjance, o Kobiecie chorej na krwotok, o przyłapanej na cudzołóstwie, o Mari i Marcie z Betanii i o Marii Magdalenie. Na te ich historii zastanawiałyśmy się nad naszym życiem, relacjami i tą najważniejsza relacją – z Panem Jezusem. Jak zwykle były łzy, była radość, były głębokie rozmowy i miłe pogaduszki. Był spacer po pięknym Nałęczowie i wymiana ubrań. Niektóre z kobiet przyjechały z ciężkimi , poranionymi sercami, a wyjechały promieniejąc radością, jaką daje spotkanie żywego Boga. I kochających Go kobiet….

Jedna z uczestniczek napisała ” …. jeszcze raz chciałam podziękować za czas w Nałęczowie, za dary jakie tam otrzymałam, za to, że dzięki spotkanym tam Kobietom i treściom przekazanym przez Ciebie, inaczej patrzę na moje życie, na to co radosne i to co trudne.Tak, tam odnalazłam schowane prezenty, którymi zostałam obdarowana przez Boga, a które zakopałam gdzieś głęboko i pozwoliłam im pokryć się kurzem. Ale już teraz korzystam z nich, cieszę się, rozsiewam Radość wokół i żyję, na nowo żyję, każdego dnia dziękując za to co mam i z nadzieją i ufnością patrząc w przyszłość.
Chwała Panu!
Serdecznie pozdrawiam, D. „

Początek – dlaczego i po co przyjechałaś?
Spotkanie wykładowe
Spotkanie wykładowe
Rozmowy w grupkach dzielenia
Grupka dzielenia
„Ciuszkobranie”
ciuszki, ciuszki,ciuszki …. 🙂

DO ZOBACZENIA ZA ROK !!!