11-03-2021
|

Spotkania dla nastolatków

Pandemia wciąż trwa, bardzo utrudnia działania szczególnie wśród młodego pokolenia, ale mimo to nas nie blokuje. Nie poddajemy się. Wciąż prowadzimy spotkania dla nastolatków w wieku 11-14 lat. Utworzyliśmy dwie grupy. Każda spotyka się raz w tygodniu w formie internetowej, ale czasami udaje się nam spotkać też w realu.

Na spotkaniach czytamy Biblię, rozmawiamy jak można skutecznie wprowadzić jej treści w codzienne życie. Poznajemy nowe obszary wiary. Dzielimy się działaniem Boga w naszym życiu i modlimy się za siebie. Spotkania te bardzo wzmacniają naszych nastolatków.

Troszczymy się również o rozpoznawanie przez młodych talentów i ich rozwój. Warsztaty przyjmują bardzo różną formę. Tworzymy filmiki z przekazem kerygmatu, przygotowujemy rebusy ze Słowem Bożym, opracowujemy grę komputerową, która ma pomóc głębiej poznać Chrystusa (coś nietypowego), nagrywamy fragmenty z Biblii czytane przez naszych nastolatków, ale jest też czas na planszówki i radosne rozmowy.

Nagranie Biblii