26-10-2020
|

Spotkania JafaTeens dla nastolatków

JafaTeens to spotkania dla nastolatków w wieku 11-14 lat. Celem tych spotkań jest wzmacnianie wiary w młodym pokoleniu oraz poznawanie i rozwijanie pasji, aby służyć Bogu i innym ludziom. W tym roku na grupkach Biblijnych poznajemy Księgę Samuela, a na warsztatach przygotowujemy niespodzianki. Już za kilka dni udostępnimy jedną z nich.

Przez pierwsze dwa miesiące spotkania odbywały się w naszym lokalu. Każde spotkanie było pełne radości i życia. Młodzi bardzo chętnie dzielili się swoim osobistym doświadczeniem życia z Bogiem, wspólnie czytaliśmy Słowo Boże i zanosiliśmy modlitwy do Boga w różnych intencjach. Co ciekawe, na część z nich Bóg odpowiedział zaraz w następnym tygodniu.

Teraz pandemia zmusiła nas do przejścia na spotkania online przez internet. Jest to trudniejsza forma, ale nie zniechęcamy się i będziemy dalej im służyć. Oni naprawdę są spragnieni prawdziwego spotkania z Bogiem.