05-04-2024
|

Spotkanie JafaKids dla dzieci – Hamartia

„Chrystus umarł za nasze grzechy” (1 Koryntian 15,3). To fragment z Biblii, który czytaliśmy razem z dziećmi. Rozmawialiśmy więc o tym, co to jest grzech i co Jezus Chrystus dla nas uczynił. Greckie słowo grzech to HAMARTIA. Oznacza, strzelając z łuku chybić, nie trafić do celu. Naszym celem jest miłość do Boga i do człowieka. Czasami celujemy specjalnie w inną stronę, czasami starając się trafić coś nam nie wychodzi, a czasami osiągamy wspaniały cel. Grzech jednak buduje między nami o Bogiem mur. Jezus oddał swoje życie, aby ten mur zburzyć i otworzyć nam drogę do Boga Ojca.

Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć. Strzelaliśmy z łuku i budowaliśmy mur, który Jezus Chrystus zburzył. Później dzieci z wielką radością dziękowały i uwielbiały Boga 🙂