22-05-2024
|

Spotkanie JafaKids dla dzieci – Niebo

„Pan Jezus został wzięty do nieba” (Mk 16,15-20). Jak to się wydarzyło? Kto tam był? Co apostołowie się wtedy dowiedzieli? Po co Jezus poszedł do Nieba? A jakie jest Niebo? Czy my też chcemy tam dotrzeć? Razem z dziećmi przeczytaliśmy w Biblii dwa ważne fragmenty i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Najbardziej zaskakujące było odkrycie, że Niebo to wspaniałe miejsce, pełne radości i szczęścia. W Niebie nie ma łez, trudu, bólu, nie ma chorób. Jest to cudowne, piękne miejsce. Spotkamy się tam z Jezusem Chrystusem twarzą w twarz. Dzieci ucieszyły się, że będzie to miejsce, do którego dotrzemy w naszym życiu.

Poznawaliśmy też historię św. Pawła. Wielkie rzeczy, które On zazwyczaj robił nie zdarzyłyby się bez pomocy Ducha Świętego. Dlatego przybliżyliśmy dzieciom postać Ducha Świętego i Jego wielkie znaczenie w naszym codziennym życiu. Była też przestrzeń na wspólne uwielbienie, modlitwę i dzielenie się swoim doświadczeniem Bożego działania.