09-01-2020
|

Szkolenie dla posługujących wśród dzieci

Jak owocnie docierać z Dobrą Nowiną do dzieci? Co działa, a co nie działa w dzisiejszych czasach wśród młodego pokolenia? W jaki sposób budzić wiarę i pasję dla Jezusa Chrystusa? Te pytania stanowiły podstawę szkolenia poprowadzonego przez naszych pracowników dla zespołów posługujących na zajęciach JafaKids i JafaTeens w Krakowie i w Katowicach.

Dzisiejszy świat oferuje dzieciom masę świecidełek, ale my mamy coś więcej – mamy Jezusa Chrystusa, który może dotknąć ich serca. Trzeba tylko stworzyć przestrzeń na spotkanie z Bogiem i pomóc dzieciom zbliżyć się do Boga.” To zdanie bp. Edwarda Dajczaka, stało się u początków naszej służby głównym mottem naszej pracy.

Ekipy JafaKids i JafaTeens prowadzą zajęcia ewangelizacyjne i formacyjne w Krakowie i Katowicach łącznie dla ponad 50 dzieci. Szkolenie obejmowało zapoznanie się z metodyką pracy z dziećmi, a uczestnicy w kreatywny sposób podsumowywali zdobytą wiedzę. Był też czas na wspólną modlitwę oraz budowanie dobrych relacji w zespołach.