29-03-2024
|

Wielki Post – Służba Jafa

8 marca razem ze wspólnotą Głos na Pustyni zorganizowaliśmy wydarzenie dla młodych, aby stworzyć im przestrzeń doświadczenia Boga i Jego działania. Była konferencja o szukaniu tego, co najcenniejsze i czas uwielbienia Jezusa poprzez różne formy. Młodzi mogli także skorzystać z modlitwy wstawienniczej od bardziej doświadczonych w wierze osób. Na koniec spotkania mieliśmy także pyszny poczęstunek i dużo dobrych rozmów!

Zostaliśmy także zaproszeni przez Wspólnotę św. Pawła z Krakowa do poprowadzenia spotkania JafaKids dla dzieci z tej wspólnoty, by osoby odpowiedzialne mogły się zainspirować i rozpocząć cykl formacyjno-warsztatowy dla tej grupy. Pochyliliśmy się nad fragmentem niedzielnej ewangelii: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.”

Ponadto nasz 12-osobowy zespół głosił także rekolekcje dla 80 dzieci z klas 1-8 z Chrześcijańskiej Szkoły Uczeń. Mówiliśmy o obfitości, o tym, co proponuje Jezus i że każdy ma wybór czy chce to od Niego przyjąć.