14-01-2020
|

Zajęcia Ewangelizacyjne dla dzieci

W sobotę 11 stycznia 2020 w Krakowie Służba Jafa poprowadziła spotkanie ewangelizacyjne dla dzieci w wieku szkolnym, w którym wzięło udział 22 osoby. Czytaliśmy Księgę Aggeusza, poznając pięć proroctw, które Bóg skierował do narodu Izraelskiego, gdy powrócił po niewoli Babilońskiej.

Czy troszczysz się o budowę twojej Świątyni Duchowej, która zapewnia Ci żywą relację z Jezusem Chrystusem? To kluczowa rzecz, by Bóg był w centrum twojego życia. Nie zniechęcaj się, nawet jeśli nie widzisz jeszcze owoców. Jeszcze krótka chwila, a ujrzysz Boże działanie. On ciebie wybrał i ustanowił Cię sygnetem, czyli znakiem. Jesteś wybrany.

To wspaniałe doświadczenie móc razem z dziećmi uwielbiać Chrystusa, czytać Biblię i rozmawiać o Bogu oraz wspólnie kierować różne prośby przed tron naszego Ojca w Niebie .