14-09-2023
|

Dlaczego akurat tak musi być?  

Upały nie powstrzymują nas przed aktywnym spędzaniem czasu z osobami potrzebującymi. Z początkiem września rozpoczęliśmy cotygodniowe próby chóru w ramach przygotowań do koncertu, który damy w kościele 8 października. Tym razem uczymy się śpiewać pieśni o tematyce pielgrzymkowej. Spośród uczestników spotkań już kilka osób – zarówno pań, jak i panów – zgłosiło, że chętnie zaśpiewa solo z towarzyszeniem chóru.  

Ćwiczymy w grupie łączonej – kobiety i mężczyźni – więc jest nas razem około 80 osób. To szczególna okazja, aby praktykować cierpliwość i wyrozumiałość w niedużej, czasem dusznej sali, gdzie upał potrafi dać się we znaki każdemu. Kiedy pytam panów, co życzą sobie do picia, nierzadko wskazują ręką jedną z kobiet stojących w pobliżu: 

– Niech najpierw jej pani naleje.  

Takie drobne gesty życzliwości uczą nas, jak żyć ze sobą jako społeczność. 

Po śpiewach jest czas na wyciszenie i wspólne czytanie Słowa Bożego.  

– Sprawa jest prosta: albo przyjmiesz Jezusa i masz życie wieczne, albo nie. – Asia tłumaczy fragment Listu do Rzymian.  

Nie wszyscy jednak są gotowi zaufać Bogu i pozwolić Mu zmienić swoje życie. Chociaż życie na ulicy lub w ośrodkach nie należy do łatwych, to jest przynajmniej znane i „bezpieczne”. 

U niektórych pojawia się oburzenie: 

– Ale dlaczego akurat tak musi być?  

Inni próbują zbyć temat żartami:  

– Ja piję, ale piję zdrowie Jezusa. 

Takie uwagi to dobry punkt wyjścia do dyskusji. 

– Jeżeli mówisz, że przyjąłeś Jezusa, a nic w twoim życiu się nie zmieniło – zauważa Asia na koniec – dalej pijesz, wciąż czujesz do ludzi nienawiść… to znaczy, że nie oddałeś Mu do końca swojego życia. 

Wiele osób zgodziło się z takim wnioskiem i podzieliło się, jak usiłuje żyć z Bogiem każdego dnia. Na przykład: 

– Staram się robić nowe rzeczy, iść do przodu, nie patrzeć ciągle wstecz. Nie skupiać się już na swoim nieszczęściu. 

Dyskusję zakończyliśmy wspólną modlitwą. Chętni mogli wypowiedzieć prośbę do Boga o przebaczenie grzechów i nowe życie. 

Serdecznie dziękujemy naszym dobroczyńcom. 

 

Zapraszamy wszystkich na koncert 8 października 2023 r. w kościele przy ul. Gdańskiej 6a, po Mszy  św. o godz. 18.00. 

Ewa