09-11-2023

XV Toruńskie Sympozjum „Czy i jak ostrzegać przed sektami i destrukcyjnymi ruchami?”

Data/godzina
9 listopada 2023
09:00 - 15:00

Lokalizacja
Toruń

Kategorie


Czy i jak ostrzegać przed sektami i destrukcyjnymi ruchami? To temat XV Toruńskiego Sympozjum poświęconego Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym.

Wydarzenie odbędzie się 9 listopada, w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, w godz. 9.15-15.00.

W tegorocznej, już XV konferencji naukowej zaproszeni goście podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, czy można, np. poprzez sieciowe działania edukacyjne istotnie wpływać na ograniczenie destrukcyjnych dla człowieka (zwłaszcza młodego) idei i praktyk.

Jak zgodnie stwierdzają prowadzone w Polsce badania socjologiczne, w naszym kraju mamy do czynienia  – przynajmniej na przestrzeni ostatnich dwóch dziesięcioleci – z gwałtownym kryzysem religijności katolickiej (deklaracji religijnych i praktyk). Można przypuszczać, że kryzys ten dotyka także innych wyznań chrześcijańskich. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, wśród których aktywne życie religijne, przede wszystkim w miastach, deklaruje mniejszość.

W literaturze traktującej o tzw. nowej duchowości pisze się o swoistym „rozlaniu się sacrum” na sferę zwyczajnego życia, czyli profanijną. W wielu przypadkach w grę wchodzą także propozycje (kulty, praktyki medytacyjne, wierzenia, obrzędy czarownicze, treści satanistyczne i inne), które mogą być – tak dla poszczególnych osób, jak i dla rodzin oraz grup społecznych – destrukcyjne. Przestrzenią, która przyczynia się do niekontrolowanej promocji potencjalnie destrukcyjnych idei i praktyk jest Internet.

W sympozjum weźmie udział dr Małgorzata Madej z Fundacji Prodoteo.

​Jeśli nie możesz być w Centrum Dialogu Jana Pawła II, to organizatorzy zachęcają do połączenia się przez transmisję online: https://youtube.com/live/40gZSidB0K0?feature=share

 

Na wydarzenie zapraszają organizatorzy: Wydział Teologiczny UMK, Civitas Christiana, Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych.

 

PLAN SYMPOZJUM:

ZY I JAK OSTRZEGAĆ PRZED SEKTAMI 

I DESTRUKCYJNYMI RUCHAMI? 

EDUKACJA – PROFILAKTYKA – TERAPIA

 XV  Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

9 listopada 2023 r. (czwartek) 9.15-15.00

Centrum Dialogu Jana Pawła II (pl. Frelichowskiego 1; naprzeciw Klubu „Od Nowa”)

transmisja on-line: https://youtube.com/live/40gZSidB0K0?feature=share

 

9.15 9.30 Otwarcie konferencji, ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz – Dziekan Wydziału Teologicznego UMK

 

Sesja I – przewodniczenie ks. prof. dr hab. Jan Perszon

 

9.30 – 10.00 (30’) Jaka apologia wobec zjawiska sekt? 

– ks. prof. dr hab. Przemysław Artemiuk, WT UKSW w Warszawie

10.00 – 10.20 (20’) Czy apologetyka wobec sekt jest w ogóle możliwa? 

– ks. prof. dr hab. Jan Perszon WT UMK w Toruniu 

10.20 – 10.45 (25’) Katolicka apologetyka integralna jako odpowiedź na wyzwania i zagrożenia współczesności

– o. dr hab. Aleksander Posacki SJ, Collegium Verum – Warszawa, Krakowski Instytut Logoterapii – Kraków 

10.45 – 11.05 (20’) Racjonalne argumenty za prawdziwością wiary – jako forma przeciwdziałania sektom

– dr Małgorzata Madej, Fundacja Prodoteo – Warszawa, Wydawnictwo PRODOTEO – Warszawa 

11.05 – 11.30 (25’) Dyskusja, pytania do referentów

11.30 – 11.45 (15’)  Przerwa kawowa 

Sesja II – przewodniczenie prof. dr hab. Viara Maldjieva 

 

11.45 – 12.20 (35’) Religia i sekty w kontekście rozwoju środowiska technologicznego

– Jan Białek, Wydawnictwo GARDA – Warszawa

12.20 – 12.55 (35’) Czy ateizm jest sektą? Możliwe strategie polemiki

– Jan Lewandowski, https://WWW.APOLOGETYKA.INFO 

12.55 – 13.15 (20’) Rezyliencja osobista i rodzinna w profilaktyce psychomanipulacji 

– dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, Papieski Wydział Teologiczny (PWT) we Wrocławiu 

13.15 – 13.50 (35’) Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako fakt w polemice z sektami  

– Kamil Beniuk, https://APOLOGETYKA.ORG, Katolicki Serwis Apologetyczny – https://APOLOGETYKA.KATOLIK.PL

13.50 -14.20 (30’) Dyskusja, pytania do referentów

14.20 -14.50 (30’) Promocja publikacji książkowych (Wydawnictwa: PRODOTEO; GARDA; EN ARCHE)

14.50 -15.00 (10’) Zamknięcie i podsumowanie konferencji – ks. prof. dr hab. Jan Perszon