24-03-2022
|

JafaJunior – Zajęcia dla przedszkolaków

W marcu odbyły się kolejne zajęcia Jafa Junior w Krakowie. Na zajęciach z przedszkolakami rozmawialiśmy o dwóch aspektach związanych z przemienieniem Pana Jezusa na górze Tabor.Najpierw mówiliśmy o tym, że kiedy Pan Jezus się modlił wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. To przemienienie stało się podczas spotkania z Ojcem. Kiedy my spotykamy się na modlitwie z Kochającym Ojcem następuje nasze przemiana. Dzieci mogły tego „doświadczyć” poprzez specjalne ćwiczenie.Drugi aspekt to słuchanie. Pan Jezus poszedł się modlić po to by słuchać głosu Ojca. Modlitwa powinna się nam kojarzyć z słuchaniem. Dzieci w chwili ciszy, próbowały „usłyszeć” co mówi Bóg Ojciec do ich serc.  Uczyliśmy się z dziećmi na pamięć jednego wersetu z Biblii: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! (Łk 9, 35).Była też chwila na modlitwę za siebie nawzajem. Prowadziliśmy też gry, zabawy i warsztaty plastyczne w dwóch grupach. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć: