10-03-2022
|

JafaYouth

W ubiegły czwartek odbyło się nasze comiesięczne spotkanie JafaYouth dla młodych – od licealistów aż po młodych pracujących. W spotkaniu wzięło udział nieco ponad 20 osób. Rozpoczęliśmy od uwielbienia – tak aby mimo tragicznej sytuacji na Ukrainie skupić nasz wzrok na Jezusie. Później wysłuchaliśmy słowa s. dr. hab. Joanny Nowińskiej pt.:”Post? Ten poproszę!”. Było to tak naprawdę studium biblijne fragmentu z Księgi Izajasza 58, 1-7. Bardzo cenne słowo o tym, jaki post kocha nasz Bóg – jak się okazało, jest to niekoniecznie ten, który jest dla nas najtrudniejszy, i który my sobie upatrzyliśmy:

Post nie jest od tego, żeby zajmować się sobą ale od tego, żeby przestać zajmować się sobą”.

Takie oraz inne lekko wstrząsające myśli skłaniające do refleksji i zmiany myślenia zostały nam przekazane przez Siostrę Joannę. A jeśli ktoś czuję się zaintrygowany, to może sam sobie posłuchać całości nauczania na naszej stronie Facebookowej facebook.com/wspolnotaJafa. Zachęcamy!