22-04-2020
|

Konferencja dla młodych „Pesach”

Internetowa konferencja dla młodych, by odkryć co wnosi w życie każdego człowieka Pascha Jezusa Chrystusa. Pesach znaczyć ominąć. Plagi egipskie ominęły tych, którzy pokropili drzwi swoich domów krwią baranka. Pesach doprowadziła do wolności, do nowej ery narod wybrany. Niezwykłe jest, że wszystko to rozpoczęło się od wieczerzy spożywanej w domu, w gronie rodzinnym. Pascha Jezusa Chrystusa otwiera drzwi do Nieba. Wszystko rozpoczyna się od decyzji, którą podejmuje człowiek, od obmycia Krwią Baranka, która przemienia w Nowego Człowieka.

W konferencji internetowej wzięło udział ponad 20 osób. Przybliżyła ona tradycję żydowską, znaczenie Paschy ponieważ: „Nie można zrozumieć nauczania Jezusa lub Jego uczniów jeśli nie umiejscawia się go w perspektywie żydowskiej, w kontekście żywej tradycji Izraela”. Miała również na celu pomóc młodym dobrze przeżyć czas świętowania Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa w naszych domach.