06-04-2020
|

Spotkanie z Bogiem poprzez Szalone Rebusy

W nowej rzeczywistości poszukujemy nowych sposobów spotkania dzieci z Bogiem. Fundamentem jest zawsze Słowo Boże zapisane w Biblii, dobrze przedstawione i zaprezentowane przez osoby, którym dzieci ufają. Dlatego stworzyliśmy serię 7 Szalonych Rebusów, opartych na cytatach z Biblii.

Rebusy miały za zadanie pomóc stworzyć Rodzicom niekonwencjonalną przestrzeń, atmosferę pełną radości i miłości do rozmowy z dziećmi, o tym co mówił i robił Jezus Chrystus. Do każdego rebusu dołączaliśmy krótką perełkę ukazującą sens i przesłanie cytatu. Przygotowane rebusy były wysłane codziennie przez 7 dni do 40 dzieci w wieku 6-11 lat uczestniczących w zajęciach „Nasz Bóg jest MEGA”.