12-09-2020
|

Konkurs4Teens – Wyniki Konkurs 4

Prezentujemy wyniki ostatniego, czwartego konkursu wakacyjnego “Wielki świat, a w nim Ty”. Prace zostały przygotowane na podstawie fragmentów z Księgi Dziejów Apostolskich. Do każdej pracy został napisany komentarz. Zapraszamy do przeczytania ciekawych refleksji młodego pokolenia – uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej. Prace były oceniane na podstawie opracowanych grafik oraz napisanych komentarzy. Gratulujemy !!!

Laureat1: Dz.Ap. 10 25-26 ,,Wstań! Ja też, jestem człowiekiem” to jest dla mnie bardzo mocne zdanie. Nawiązuje trochę do przykazania ,,nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną’’. Myślę, że często idealizujemy ludzi z naszego otoczenia, celebrytów czy świętych. Czasem jest to tak intensywne, że przysłania nam Boga. A Piotr w tym fragmencie daje znak, że on nie chce być traktowany jako jakiś nadczłowiek, że też jest grzeszny i równy Korneliuszowi. Myślę, że wszyscy powinniśmy przyjąć taką postawę – nie wywyższania się.

Laureat2: Fragment ten zwraca naszą uwagę na słowa Boga, które do nas kieruje. Czasami nie słyszymy co Bóg do nas chce powiedzieć, tylko słuchamy ludzi ,którzy nie zawsze chcą dla nas dobrze. Bóg jest dobry i miłosierny, od Boga nie zaznamy krzywdy, strachu, cierpienia. Ludzie czasami swoimi słowami wyrządzają dużo złego. Musimy być czujni i zawsze trzeba znaleźć czas na rozmowę z Bogiem.

Laureat3: Wszyscy różnimy się od siebie, co niestety sprawia, że kategoryzujemy się nawzajem. Owszem, różnimy się, ale różnią się także kredki w dziecięcym piórniku – kolorem, ostrością czy rodzajem. Jednak wszystkie są kredkami. W Dziejach Apostolskich Piotr mówi, że Bóg pouczył go, aby żadnego człowieka nie uważał za gorszego. Myślę, że w każdym momencie powinniśmy umieć spojrzeć na innego człowieka, jednocześnie pamiętając o tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi.

Pozostałe, wybrane prace można oglądnąć na stronie konkursu www.wielkiswiat2020.org