12-09-2020
|

Spotkania dla młodych JafaYouth

Rozpoczęliśmy cotygodniowe spotkania dla młodych JafaYouth. To czas poznawania Słowa Bożego, wspólnej modlitwy, grupek dzielenia i budowania relacji z Jezusem Chrystusem oraz między sobą. Daliśmy radę mimo maseczek i innych reżimów sanitarnych! „Nie ze względu na ludzi, nie ze względu na fajny lokal, nie ze względu na fajne uwielbienie które było, nie ze względu na fajny fun, ale ze względu na Miłość Boga, która nas przemieniła i dzisiaj żyjemy inaczej, chcemy tu przychodzić.”

Jan 3,16-17 – Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Czy większość ludzi w naszym kraju słyszała to słowa, że Bóg tak bardzo ukochał świat i każdego człowieka, że dał Syna Swojego Jedynego, aby ten świat zbawić? Odpowiedzią na to pytanie oraz swoim doświadczeniem ewangelizacji w Polsce dzielił się Krzysztof Sowiński.