02-02-2022
|

Nasz Bóg jest MEGA – JafaKids Styczeń 2022

„Nasz Bóg jest MEGA” to spotkania ewangelizacyjne prowadzone dla dzieci. Oto pierwsze spotkanie, które odbyło się w tym nowym roku 2022, w Krakowie.

Rozmawialiśmy z dziećmi o niezwykle ważnej prawdzie, która dotyczy każdego z nas: „Jestem dzieckiem Boga”. Mój Tato Abba jest największy, najpotężniejszy, najważniejszy. On jest stwórcą tego Świata, a ja jestem Jego córką, Jego synem. Nie jestem więc sam, nie jestem nikim. Jestem w niesamowitym miejscu. Każde dziecko było bardzo poruszone, gdy usłyszało osobiście tą prawdę 🙂

Czytaliśmy też fragmenty z Biblii, które mówią o naszej tożsamości. Uczyliśmy się z dziećmi na pamięć różnych wersetów np.: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3,1). Prowadziliśmy też gry, zabawy i warsztaty, które budzą w dzieciach jeszcze większą pasję i miłość do Boga. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć: