Nowa książka „Dwa skrzydła. O relacji wiary z rozumem”

Wiara i rozum – wrogowie czy sprzymierzeńcy? Na kartach tej książki dwóch profesorów uniwersyteckich wyjaśnia, że wiara i rozum to nie rywale, między którymi musimy dokonać wyboru, lecz dwa aspekty ludzkiego doświadczenia, które po zintegrowaniu współtworzą pełnię ludzkiej egzystencji.

Tytuł publikacji nawiązuje do pierwszych zdań encykliki św. Jana Pawła II Fides et ratio, mówiących o duchu ludzkim unoszącym się na dwóch skrzydłach wiary i rozumu ku dostępnej dla wszystkich prawdzie.

W pierwszej części pracy autorzy w zajmujący sposób przedstawiają podstawowe argumenty potwierdzające istnienie Boga i przeczące mu. Odnoszą je do współczesnych debat, zmagając się z wątpliwościami wynikającymi z problemu zła i odkryć współczesnej nauki. Następnie podejmują kwestie etyki i polityki, które kształtują życie jednostki i społeczności.

Książka nie jest dogmatyczna; stara się zbadać w ogólnym zarysie kwestie podnoszone przez dociekliwe umysły. Autorzy przedstawiają rzetelne dowody wspierające ich punkt widzenia i mu przeciwne, używając zrozumiałych analogii przeznaczonych dla niespecjalistów. Dzięki temu dostarczają czytelnikowi najlepszy możliwy punkt wyjścia do udziału w tej najwspanialszej dyskusji wszech czasów.

 

Autorzy książki „Dwa skrzydła. O relacji wiary z rozumem” doskonale wywiązali się z zadania, które sobie postawili: udowodnić, że wiara i rozum, religia i filozofia, wiara w Boga i nauki przyrodnicze nie wykluczają się, ale przeciwnie – pasują do siebie. Książka jest również świetną apologią wobec zarzutów kierowanych przeciw istnieniu Boga czy stworzeniu świata. Jej treść przekonująco i przystępnie uzasadnia, że wiara i rozum pomagają nam dotrzeć do kontemplacji prawdy, jak pisał Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio”.

– ks. prof. dr hab. Janusz Bujak, WT US

 

Patronat medialny:    

 

ZAPRASZAMY DO KSIĘGARNI