09-01-2019
|

Prace wydawnicze

Ruszyły prace wydawnicze nad serią „Biblioteka Inteligentnego Projektu” pod redakcja naukową dr Michała Chaberka OP.