W Koniakowie, u stóp Ochodzitej, w Beskidzie Śląskim, w ośrodku rekolekcyjnym Emaus, odbędą się kolejne Rekolekcje dla Kobiet. Będzie to kontynuacja serii “Portrety Kobiet Biblijnych”. Tym razem tematem wiodącym będą “Bezimienne Kobiety Starego Testamentu”. Będziemy mówiły o kobietach mądrych, dzielnych i pięknych, o pannach, mężatkach i wdowach, od których możemy się uczyć, a których imion nie znamy. W programie oprócz spotkań wykładowych rozmowy w grupkach dzielenia przy kawie i ciastach, oraz czas na modlitwę i relaks. Więcej informacji i zapisy przez stronę www.emauskoniakow.pl