22-01-2019
|

Seminarium dla Rodziców w Płocku

19 stycznia odbyło się w Płocku seminarium dla rodziców pt „Rodzina Bogiem Silna”. Przeprowadziliśmy je na zaproszenie Kościoła Chrystusowego przy ul. Nowowiejskiego 9. Seminarium trwało od godziny 11-tej do 16-tej. Koncentrowało się wokół kwestii znaczenia zdrowego środowiska rodzinnego dla zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, co obecnie stanowi niewątpliwy problem wychowawczy. Spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony rodziców i organizatorów. Popłynęło nawet trochę łez. Swoją obecnością uświetnił je nawet sam Pan Prezydent Miasta z Małżonką.