29-03-2022
|

Spotkanie JafaKids dla dzieci – Czy nie wiecie, że …

Spotkania JafaKids „Nasz Bóg jest MEGA” to zajęcia dla dzieci, które ostatnio prowadziliśmy w Krakowie. Uczestniczyło w nich ponad 25 osób. Bardzo poruszało nas ich ogromne zaangażowanie, radość, pragnienie czytania Słowa Bożego i spędzania czasu z Bogiem.

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga?” <1 Koryntian 6,19>. Każdy z nas posiada wiele różnych umiejętności i talentów, ale również posiadamy wiele swoich słabości i wad. Jest to stan naszej natury ludzkiej. Możemy jednak funkcjonować inaczej, o wiele lepiej, na zupełnie innym poziomie – jako owoc współpracy z Duchem Świętym, który mieszka w nas.

O tym rozmawialiśmy z dziećmi. Swoim doświadczeniem relacji z Duchem Świętym dzielili się nasi licealiści podczas wywiadu JafaTV. Na początku opowiadali dzieciom jakie wielkie znaczenie dla organizmu ma TLEN. Bez tlenu przysypiamy, jesteśmy słabi, nie jesteśmy w stanie zrobić wielu rzeczy. Podobnie jest z Duchem Świętym. Ale wraz z nim stajemy się żywi i bardzo dynamiczni. Zaczynamy działać z Nim w sposób ponad naturalny. Uczyliśmy dzieci, aby codziennie zapraszały  Ducha Świętego i przeżywały z nim każdy dzień. Odbyły się również warsztaty, których celem było m.in. utrwalenie tej prawdy o naszym Bogu.