05-05-2023
|

Spotkanie JafaKids dla dzieci – Pokuta

Spotkanie kwietniowe prowadziliśmy tuż przed Triduum Paschalnym, dlatego był to czas skoncentrowany na osobie Jezusa Chrystusa. Uczyliśmy dzieci uwielbiać Boga całym swoim sercem oraz dziękować Mu za to, co zrobił dla nas poprzez ofiarę na Krzyżu. Dzieci doświadczały prawdziwej bliskości Chrystusa, spędzały z Nim czas  i wsłuchiwaniu się w Jego głos.

Podjęliśmy wtedy drugi krok pomagający dobrze przeżyć zbliżający się czas Świąt. Pierwszym było przypomnienie o Sakramencie Chrztu, spotkanie w marcu, a drugim o Pokucie. „Zarówno w liturgii, jak i w katechezie należy przedstawić w pełniejszym świetle podwójny charakter Wielkiego Postu – Chrzest i Pokutę. Przez przypomnienie, usposabia to wiernych do obchodzenia Paschalnego Misterium” (Sobór Watykański II). Odbyły się też warsztaty w tym temacie. Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć …