25-06-2023
|

Spotkanie JafaKids dla dzieci – Uwielbienie Chrystusa

Na ostatnim spotkaniu JafaKids „Nasz Bóg jest MEGA”, tuż przed wakacjami powtórzyliśmy tematy, które były realizowane w tym rok razem z dziećmi. Szczególny akcent został położony na temat przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Nasi młodzi wolontariusze podzielili się swoim doświadczeniem życia z Bogiem, a później dzieci zapraszały Chrystusa do swojego życia. Kończąc zajęcia wznosiliśmy oklaski dla Jezusa, wykrzykiwaliśmy radośnie do Boga, śpiewaliśmy pieśń uwielbienia oraz w ciszy adorowaliśmy Obecnego Boga.
"Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem (...).
Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi." (Psalm 47)
Na koniec odbyły się warsztaty oraz różne gry i zabawy zespołowe 🙂