15-06-2020
|

Spotkanie „Pokolenie Młodych”

Pokolenie Młodych to seria spotkań skierowana do młodzieży. Tym razem odbyło się w formie transmisji internetowej. W spotkaniu uczestniczyło na żywo 250 młodych osób. Tematem przewodnim było „Skąd czerpać radość życia?”. Na to pytanie odpowiadali zaproszeni goście Monika i Marcin Gomułkowie, rodzinka z trójką małych dzieci, która angażuje się w mediach społecznościowych, aby dzielić się Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie.

„Radość to nie oznaka braku trosk, zmęczenia i problemów. Radość to owoc Ducha Świętego. My radość czerpiemy od Boga, ponieważ zdecydowaliśmy się żyć dla Niego. Czas może być ciężki, ale nasze serce jest zawsze pełne wdzięczności. Kiedyś zaufaliśmy Słowu Boga i wciąż trzymamy się tego Słowa. Przykładem może być Psalm 16: „Bóg jedynym dobrem. Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje.”

Ważnym elementem każdego spotkania „Pokolenie Młodych” jest czas wspólnego uwielbienia i wstawiennictwa. Uczestnicy poprzez internet przesyłali swoje prośby, a prowadzący zespół modlił się w tych intencjach.