05-06-2020
|

Życie na sznurkach, czy inna opcja.

„Czasem wydaje się młodym ludziom, że życie jest szare, że jest powielaniem schematów, ciągłym dopasowywaniem się do oczekiwań. Ale to nie jest życie do jakiego powołuje Bóg! Odkrywaj kim jesteś. Czytaj co Bóg o Tobie myśli. Jesteś wyjątkowy i niepowtarzalny w Jego oczach. Nie bądź kopią. Pozwól Bogu, aby uwolnił Cię od „sznurków” i stań się sobą! Oryginał jest cenniejszy od kopii.” Takie przesłanie zawiera piosenka oraz teledysk stworzony na zajęciach JafaTeens prowadzonych przez Służbę JAFA.

„Co tu robisz, jak masz zyć?
Kogo słuchać? Czym jest Prawda?
Być jak wszyscy, czy  …”

Słowa piosenki ułożyły dziewczynki podczas zajęć. Muzykę do słów skomponował Alex Cespedes. Wszystkie animacje plastyczne, scenki, koszulki w których występują zostały opracowane na zajęciach w ramach warsztatów. Piosenka oraz filmik powstał do celów ewangelizacyjnych. Planujemy, aby młodzi, którzy tu występują mogli pojechać do różnych szkół i miejsc, dzielić się swoją wiarą i dobrocią Boga, pokazać ten materiał.

Zajęcia JafaTeens to spotkania, które odbywają się co tydzień z młodymi w wieku 11-14 lat. Składają  się z grupek, na których czytamy Księgę Jozuego oraz z warsztatów. Obecnie spotkania te prowadzimy poprzez internet. Liczymy, że od września powróci poprzednia forma. Materiał udało się nagrać jeszcze przed pandemią, a teraz został zmontowany. Zapraszamy do oglądnięcia. Wyślijcie swoim znajomym. Niech Bóg dotyka serce i myśli młodego pokolenia.