17-12-2019
|

Zajęcia JafaKids w Krakowie

W sobotę 14 grudnia 2019 w Krakowie odbyły się zajęcia „Nasz Bóg jest MEGA” dla dzieci w wieku 6-10 roku życia, w których uczestniczyło 24 dzieci (15 chłopców i 9 dziewczynek).

Podczas zajęć poznawaliśmy historię trzech młodzieńców z Księgi Daniela: Szadraka, Meszaka i Abednego. W małych grupkach razem z dziećmi rozmawialiśmy o radości i o trudnych sytuacjach, których doświadczamy w życiu. Biblia uczy, aby wtedy skierować nasz wzrok na Boga i wielbić Go całym sercem bez względu na okoliczności. Na zakończenie dzieci modliły się za siebie na wzajem. W ramach warsztatów budowaliśmy nowoczesną szopkę symbolizującą narodziny Jezusa Chrystusa.