12-12-2019
|

Spotkania JafaTeens

Co tydzień, w każdy poniedziałek prowadzimy zajęcia dla młodzieży w wieku 11-14 lat. Nasz cel, to pomóc im odkrywać prawdę o Bogu, rozpalać ich serca miłością do Chrystusa poprzez grupki dzielenia, wspólną modlitwę i studiowanie Biblii. Na spotkaniach czytamy razem niezwykłą historię Jozuego, któremu Bóg powierzył kontynuację misji doprowadzenia ludu do ziemi przeznaczenia. Ta księga jest niezwykle bliska tęsknotom i marzeniom młodego człowieka.

W ramach tych spotkań prowadzimy również warsztaty, gdzie młodzież może rozwijać swoją pasję i umiejętności, poznawać nowe rzeczy. To co jest tworzone na warsztatach wykorzystujemy do nagrania filmiku ewangelizacyjnego dla młodzieży. Z uczestnikami zajęć pragniemy wyruszyć w różne miejsca, aby zaprezentować filmik. Młodzi będą mogli podzielić się z rówieśnikami swoją wiarą i doświadczeniem osobistej relacji z Jezusem Chrystusem.