Spotkania dla Bierzmowanych

Spotkania dla Bierzmowanych

W styczniu, luty i marcu 2021 poprowadziliśmy specjalne spotkania dla młodych przygotowujących się do bierzmowania w Kościele o.Karmelitów w Krakowie. Uczestniczyło w nich 30 osób. Spotkania miały różną formę, aby jak najskuteczniej...
Spotkania dla nastolatków

Spotkania dla nastolatków

Pandemia wciąż trwa, bardzo utrudnia działania szczególnie wśród młodego pokolenia, ale mimo to nas nie blokuje. Nie poddajemy się. Wciąż prowadzimy spotkania dla nastolatków w wieku 11-14 lat. Utworzyliśmy dwie grupy. Każda spotyka się...