17-12-2022
|

JafaJuniors – zajęcia dla przedszkolaków 2022

Rozpoczęliśmy zajęcia JafaJuniors dla dzieci z przedszkola. We wrześniu rozważaliśmy przypowieść o Dobrym Pasterzu, który szuka jednej zaginionej owcy bo jest dla niego bardzo cenna. Uczyliśmy się na pamięć fragmentu z Biblii. Aby łatwiej zapamiętać Słowo i o nim pamiętać do następnego spotkania dzieci wykonały papierowe baranki. Bóg jest dobry i troszczy się o nas bo jesteśmy Jego owcami!

W październiku staraliśmy się zrozumieć i zapamiętać, że Bóg zawsze bierze nas w obronę, nieustannie czuwa nad nami, jest blisko nas tak jak nasz cień. „Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem” Ps 121,5. Modliliśmy się wspólnie śpiewając i tańcząc. Był też czas na prace plastyczne.

W listopadzie zastanawialiśmy się jakim królem jest Jezus Chrystus Król Wszechświata. Rozmawialiśmy o tym, że jest On potężny a jednocześnie pełen pokory i skromności. To Król, który zawsze na nas czeka z otwartymi ramionami i w każdej chwili możemy wdrapać się na Jego kolana. A jeżeli On jest Królem to my jesteśmy dziećmi Króla. Aby to prawda głęboko nam zapadła w pamięć wykonaliśmy z dziećmi korony z napisem córka i syn Króla.