17-12-2022
|

Spotkania dla nastolatków JafaTeens – Kraków 2022

W każdy poniedziałek prowadzimy w Krakowie spotkania Biblijne oraz warsztaty dla nastolatków JafaTeens. W tym roku pojawiła się duża grupa młodych. Na spotkaniach rozważamy kolejne rozdziały, fragmenty z Dziejów Apostolskich. Odkrywamy wraz z nimi i dla nich, jak to jest żyć w Duchu Świętym, dzielić się wiarą w swoim środowisku, troszczyć o odpowiedzialnością za nasze słowa, za to co mówimy, jak owocnie przybliżać się do Jezusa naszego Pana i Boga, by stawać się coraz bardziej do Niego podobnym.

Mieliśmy w tym czasie przeróżne warsztaty, które rozwijały różne umiejętności młodych, rozwijały ich pasje i zainteresowania oraz był to bardzo cenny czas budowania relacji pomiędzy nami prowadzącymi oraz pomiędzy uczestnikami. Dobry poziom relacji otwiera bardzo szeroko serca młodych. Wtedy z łatwością można z nimi rozmawiać nawet o trudnych tematach i dzielić się swoim doświadczeniem życia z Bogiem.