13-05-2020
|

Niech zstąpi Duch Twój – Internetowe ogólnopolskie czuwanie modlitewne.

Czas modlitwy za naszą Ojczyznę. Czas czuwania przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Internetowe ogólnopolskie czuwanie to inicjatywa, która zrodziła się wśród naszych przyjaciół. Codziennie, w różnych godzinach, różne grupy środowisk młodzieżowych, fundacje i wspólnoty prowadzą modlitwę przez internet. Zaangażowały się 24 zespoły. Nasza Służba JAFA prowadzi modlitwę w każdą środę od 18:00 do 19:00 na żywo poprzez stronę JAFA na FB.

Odbyły się już 4 sesje, przed nami jeszcze 3 sesje. Strona Facebook informuje, że każda sesja ma 2 tysiące wyświetleń. W czasie modlitwy wiele osób włącza się poprzez pisanie komentarzy, wysyłają różne prośby i intencje. Rozporządzenia rządu ograniczały ilość osób prowadzących, ale już kolejne sesje zostaną wzbogacone o nowe osoby.

Niech zstąpi Duch Twój !!! Jak napełniać się Duchem Świętym? W Biblii czytamy: „Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając  Pana w waszych sercach” List do Efezjan 4, 18-19. Czyli przemawiajmy do siebie wzajemnie cytując psalmy i inne fragmenty z Biblii, a w sercach wysławiajmy Jezusa Chrystusa.