25-06-2022
|

Spotkania dla nastolatków JafaTeens – Ewangelia św.Jana

W ramach zajęć JafaTeens, czyli spotkań dla młodych z 6-8 klasy szkoły podstawowej kontynuujemy zgłębianie tajemnic Ewangelii św. Jana. Na naszych grupkach rozmawialiśmy między innymi o Marii, która drogocennym olejkiem namaściła stopy Jezusa, o obietnicy posłania Ducha Świętego Parakleta do naszych serc, o tym co znaczy obumierać niczym ziarno pszenicy czy o tym, że zanim my wybierzemy Jezusa, On sam pierwszy nas wybiera.

Nie mogło oczywiście również zabraknąć ciekawych warsztatów takich jak: malowanie kubków, na których młodzi umieszczali inspirujące ich cytaty, naukę tkania na krośnie, robienie słodkich lizaków. W maju po raz kolejny zorganizowaliśmy również Nocowanie w Jafie. Nocowanie rozpoczęliśmy uwielbieniem i panelem dyskusyjnym w czasie którego odpowiadaliśmy na pytania, które wcześniej młodzi zadali w ankiecie. Po panelu był już czas na gry, rozmowy i wspólne oglądanie filmu.

W czerwcu wielką radością było widzieć jak młodzi angażują się przy organizacji pikniku parafialnego „Karmeliady”, jak dzielą się swoim doświadczeniem Boga, opowiadają o Jego miłości. Rok szkolny dobiega końca, a my mamy ogromną wdzięczność za cały ten czas w którym mogliśmy towarzyszyć młodym na ich drodze wiary i nie możemy się doczekać co Bóg przygotował na kolejny rok !!!