26-06-2022
|

Spotkanie JafaKids dla dzieci – Gorący Fotel

Na ostatnich zajęciach przed wakacjami, poprowadziliśmy podsumowanie całorocznej formacji prowadzonej dla dzieci. Cel był bardzo konkretny: przypomnieć podejmowane tematy, wzmocnić nasze prawdy o Bogu i zachęcić dzieci do podzielenia się, jak ONI przeżywali te spotkania. To był zaskakujący czas. Po podsumowaniu, dzieci opowiadały czego się nauczyły, co doświadczyły w swoim sercu, co Bóg im ofiarował. A później poprowadziliśmy uwielbienie, podczas którego mogły wyrazić miłość Jezusowi i zaprosić Go do swojego życia.
 
Oto kilka zdań, które wypowiedziały dzieci podczas składania świadectw:
  • Wiem teraz, że Bóg mnie KOCHA.
  • Te zajęcia pomogły mi przybliżyć się do Boga.
  • Nigdy nie patrzyłem na Boga jako na mojego Ojca, a te zajęcia pomogły mi to zrozumieć.
  • Nauczyłam się, że lepiej jest dwóm niż jednemu.
  • Bardzo lubię te spotkania, bo rozmawiamy i modlimy się.
  • Doświadczyłem, że Pan Bóg jest dobry, łaskawy i on we wszystkim pomaga.
  • Nauczyłam się, że Duch Św. zawsze jest przy mnie.
  • Dla mnie bardzo ważne było spotkanie, kiedy pisaliśmy List do Pana Boga.

Na koniec odbyły się warsztaty – warsztaty to czas budowania relacji, rozmów i wzmacniania zachwytu Bogiem.