23-11-2023
|

Spotkanie JafaKids dla dzieci – Kiedy rozmawiać z Bogiem?

Czytaliśmy razem z dziećmi Ewangelię Mateusza <Mat 22,17-21>. Jezus powiedział wtedy „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Gdy rozmawialiśmy z dziećmi, co można oddać/dać Bogu, doszliśmy wspólnie do wniosku, że jedną z rzeczy jest CZAS – czyli chwila gdy coś powiemy Bogu, podziękujemy, poprosimy o coś Boga, posłuchamy co On nam chce powiedzieć.

Kiedy spędzamy razem czas, to  poznajemy się, zaczynamy inaczej myśleć o sobie i inaczej działać, rodzi się w nas dużo siły i radości. Prowadząca Ekipa zaprezentowała kilka scenek, pokazując w jaki sposób można to zrobić – nawet parę razy dziennie. Wszystko to pomaga nam żyć z Bogiem, jak z dobrym przyjacielem. Było też czas uwielbiania Boga, czas dzielenia się swoim doświadczeniem i czas warsztatów.