04-12-2023
|

Świąteczna zbiórka dla potrzebujących

Wiele lat temu nasze serca zostały poruszone przez Boga do towarzyszenia osobom potrzebującym i ubogim. Razem z wieloma wolontariuszami od lat pomagamy ubogim i potrzebującym przy warszawskiej parafii MB Królowej Polski. Obecnie przyjmujemy około 60 mężczyzn i 40 kobiet. Pragniemy zachęcić wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się pomocy tym osobom w okresie przedświątecznym.  

Nasi podopieczni znajdują się w różnej sytuacji życiowej – wielu z nich jest bezdomnych, niektórzy mieszkają bez bieżącej wody i ogrzewania, są też osoby starsze i samotne, które ledwo wiążą koniec z końcem.  

Przekonaliśmy się, że bezdomność i podobne trudne sytuacje życiowe to nie tylko brak dachu nad głową, ale również pewien sposób myślenia, który prowadzi do trudności z nawiązywaniem bliskich relacji, nieradzenia sobie z problemami, a w konsekwencji do samotności.  

Naszym głównym celem jest przyprowadzeniem uczestników spotkań do Chrystusa, a bardzo trudno przyjąć kochającego Boga, jeżeli dobro i miłość zna się tylko ze słyszenia. Dlatego naszym zadaniem jest nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim ofiarowanie naszym podopiecznym miłości, uwagi i akceptacji, których często brakowało im w życiu. Bardzo dużo znaczy dla nich nawet to, że traktujemy ich z szacunkiem, nie boimy się usiąść obok nich i porozmawiać. Mamy nadzieję, że te doświadczenia przybliżą ich do Boga. Ponadto staramy się dawać im przestrzeń do podejmowania wyzwań i odpowiedzialności.  

Nasze spotkania składają się ze wspólnego rozważania Pisma Świętego i rozmów przy kawie i herbacie, z modlitwy i śpiewu. Na koniec wydajemy niewielkie paczki żywnościowe. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wszelkie wsparcie, czy to materialne czy w modlitwie. 

Jeżeli ktoś chciałby włączyć się w to dzieło, zachęcamy do wpłacania darowizn na konto Fundacji 30 1140 2004 0000 3602 7929 1435 z dopiskiem „na cele statutowe dobroczynność” lub do przynoszenia darów do parafii Marymont ul. Gdańska 6a.